Boka din plats inför MRS NORRA SVERIGE 2019 / Book your spot for MRS NORTHERN SWEDEN 2019

Exklusivt priserbjudande fram till den 7/12.
Exclusive price offer that ends 7/12.

Inkluderat i priset för en monter är, förutom din yta på 4x3 m2, även utdragen el, två bord samt transportering av gods och personal.

Namn / Name *
Namn / Name
Boka turné / Book tour *
Exklusivt priserbjudande fram till den 7/12. Exclusive price offer that ends 7/12.

FÖR MER INFORMATION OM BOKNING & PRISER VÄNLIGEN KONTAKTA:

FOR MORE INFORMATION REGARDING BOOKING & PRICES PLEASE CONTACT:

Björn Hansen 031 775 65 51 | bjorn@hansenforlag.se

Camilla Hansen 031 775 65 40 | camilla@hansenforlag.se