Live-sända tv över internet, av Roland Axelsson

Tider

Malmö: 13:30
Göteborg: 10:30
Linköping: 15:30
Stockholm: 11:30

Språk

Svenska

Internet finns överallt och möjliggör att sända live-tv på ett mer kostnadseffektivt sätt än via traditionell satellit och fiber. Fler och fler live-sändningar blir därför realistiska att genomföra. Internet lämnar dock inga garantier för att all data kommer fram med hög kvalité och kort fördröjning. Detta seminarium belyser de viktigaste sakerna att tänka på för att sända live-tv över internet och att minimera riskerna för avbrott, hur Intinor implementerat detta i sina produkter och hur ett större event kan live-produceras och sändas med en begränsad budget. Ni får även ta del av ett case där vi tittar närmare på de problem som kan uppstå och hur vi på ett smart och kostnadseffektivt sätt kan lösa dessa.

Roland.jpg

Roland Axelsson

Roland startade Intinor redan 2003 och innehar nu rollen som vd och produktchef. Han har sedan starten haft förmånen att hjälpa kunder runt om i hela Europa med lösningar för både broadcast, webb-tv och kundspecifika lösningar.